Speelinloop

Op een groot aantal vestigingen in Eindhoven bieden we een gratis speelinloop. Hier kunnen kinderen vanaf 0 jaar een ochtend in de week samen met hun ouders spelen en leren met andere kinderen uit de wijk. Dit wordt begeleid door een pedagogisch medewerker van Korein Kinderplein. Tijdens de speelinloop is er extra aandacht voor de taalontwikkeling en sociale vaardigheden. De speelinloop stopt als kinderen de leeftijd bereiken waarop zij naar een peutergroep mogen. U kunt dan kiezen voor een ander product van Korein Kinderplein, bijvoorbeeld peuterwerk of dagopvang.Deelname is helemaal gratis.

Meer informatie kunt u vinden op de website Korein | Kindcentrum Fellenoord Eindhoven.