Missie en visie

Kindcentrum Fellenoord is een plek waar we aandacht hebben voor de brede ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Alle kinderen kunnen optimaal opgroeien tot zelfstandige wereldburgers. Onze kinderen komen met plezier naar ons Kindcentrum en voelen zich trots en verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en elkaars groei en geluk.

De samenleving vraagt van ons dat we voortdurend anticiperen op ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij en daar vooral ook actief mede vorm aan te geven. Het gesprek samen met ouders en samenwerkende partners vinden wij daarom heel belangrijk. Wij zijn respectvol naar elkaar met ruimte voor reflectie en ontwikkeling.

Wij gaan voor kansrijk onderwijs met een stevige basis van kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. We hebben naast het basisaanbod een doorgaande lijn internationalisering en culturele vorming. Activiteiten vinden op school plaats in de regulier lestijd, in het naschools aanbod en bij de kinderopvang. Dit alles in een fijne speel-leer-omgeving waarin welbevinden en betrokkenheid centraal staan.

Met respect en kennis werken we aan een zelfbewuste toekomst voor ieder kind!