Aanmelden

Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen op ons kinderdagverblijf!

Kinderen uit de wijken rondom de school, maar ook daarbuiten zijn welkom op onze school. Met nieuwe ouders plannen we altijd een intakegesprek met een rondleiding. 

Leerling aanmelden Korein