Extra aanbod

Op school hebben wij naast ons reguliere programma ook nog aanvullende activiteiten.
Hieronder een korte toelichting. 
 

Extra begrijpend lezen voor kinderen

Wij bieden in samenwerking met het Evy Foundation en T-huis extra begrijpend leesonderwijs aan.
 

Huiswerkbegeleiding verzorgd door het T-huis

Kinderen die moeite hebben met het maken van huiswerk of extra ondersteuning nodig hebben om de leerstof eigen te maken, kunnen in overleg met school begeleiding krijgen. 
 

Extra Engelse les bij kleuters en groep 3/4

In iedere groep wordt structureel aandacht besteed aan de Engelse taal. Daarnaast bieden wij op maandag- en dinsdagmiddag extra Engelse les aan voor de groepen 1/2 en 3/4. Dit wordt verzorgd door twee vrijwillige ouders. Samen met de leerkracht gaan ze spelenderwijs aan de slag met diverse activiteiten zoals memory, liedjes, verhalen. Met als doel de Engelse spreekvaardigheid te stimuleren.
Ook in het naschools aanbod wordt Engels aangeboden, meer informatie is hierover te vinden bij Naschools activiteiten.
 

Nederlandse les voor volwassenen verzorgt door het Summa college

Wij bieden op maandag en dinsdag in de ochtend Nederlandse les voor anderstalige volwassenen.
De lessen worden gegeven in het T+Huis, dit is naast school. De directie of Intern begeleiders kunnen u meer informatie geven.