Samen op weg naar een kansrijke toekomst

Extra aanbod

Op school hebben wij naast ons reguliere programma ook nog aanvullende activiteiten.
Hieronder een korte toelichting. 


Woordenschat

Wat is woordenschat?
Dit is een taalprogramma voor peuters en kleuters die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen.
Dit programma wordt op een laagdrempelige en speelse manier gegeven door 6 professionele leidsters.
We werken met dezelfde thema's als het kindcentrum. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Heeft u belangstelling voor woordenschat dan kunt u dit doorgeven aan Carola Sistermanns van Korein
en bij Marjo Weekers en Lynn van Gompel, leerkrachten van groep 1-2a/1-2b.

Programma
woensdag 13.00 uur tot 14.00 uur peuters (3 tot 4 jaar)
woensdag 14.45 uur tot 15.45 uur kleuters (4 tot 5 jaar)
Extra Nederlands leesonderwijs voor kinderen

Wij bieden op maandagmiddag en donderdagmiddag na schooltijd Nederlandse leesonderwijs aan voor anderstalige kinderen. 
Dit voor kinderen van groep 3 en 4.


Extra begrijpend lezen voor kinderen

Wij bieden op woensdagmiddag, in samenwerking met het T-huis extra begrijpend leesonderwijs. 
Dit voor kinderen uit groep 5. We draaien nu een pilot. 


Huiswerkbegeleiding verzorgt door het T-huis

Kinderen die moeite hebben met het maken van huiswerk of extra ondersteuning nodig hebben om de leerstof eigen te maken, kunnen in overleg met school begeleiding krijgen. 


Engelse les bij kleuters 

Wij bieden op woensdagmorgen Engelse les aan voor kinderen die vanuit het land van herkomst al onderwijs hebben genoten in het Engels. Deze groep kinderen willen de Engelse taal onderhouden omdat de kans bestaat dat zij in de toekomst wederom naar een ander land verhuizen. 


Turkse les

Wij bieden op vrijdagmiddag na schooltijd Turkse les voor kinderen met Turkse achtergrond.


Nederlandse les voor volwassenen verzorgt door het Summa college

Wij bieden op maandag en dinsdag in de ochtend Nederlandse les voor anderstalige volwassenen.