Samen op weg naar een kansrijke toekomst

Schooltijden

 Schooltijden
 
Maandag 08.30 - 14.30 uur
Dinsdag 08.30 - 14.30 uur
Woensdag 08.30 - 12.15 uur
Donderdag 08.30 - 14.30 uur
Vrijdag                               08.30 - 14.30 uur 
In verband met het continurooster blijven alle kinderen gedurende de gehele schooltijd op school.
De kinderen lunchen in de klas bij de groepsleerkracht. 


Pauzetijden
 
10.00 - 10.15 uur  alle groepen
11.30 - 12.00 uur  1/2 en 3
12.00 - 12.30 uur      4, 5/6, 6/7 en 8

Gymtijden
 
maandag                                        1/2A en 1/2B
dinsdag 3/4, 5/6, 6/7 en 8
donderdag 6/7 en 8
vrijdag 1/2A, 1/2B, 3/4 en 5/6